بخش دوم  

مقدمه :

تجزیه و تحلیل  برخی از بازخوردهای موجود معلمان :

از انجا كه يكي از ويژگي هاي ارزش يابي كيفي – توصيفي جامعيت آن است و آن بدان معناست كه معلم  باید در فرایند یاددهی – یادگیری به ابعاد مختلف يادگيري مبتني بر وجوه شخصيتی (شناختی ، اجتماعی ، جسمانی و عاطفی )  دانش آموز داشته باشد  و برای رشد و پرورش هرکدام از آنها ، بازخورد مناسب  ارائه نماید .باخوردی که دانش آموز را یک گام به پیش برد و او را به اهداف و انگارهای مطلوب معین شده نزدیک گرداند و این ممکن نمی گردد مگر همکاران گرامی در کلاس های کارگاهی ، تمرین  نمایند و و بازخوردهای خویش را  خود ارزیابی کنند . در زیر برخی از بازخوردهای کتبی همکاران را،  به منظور افزایش تجربه خوانندگان گرامی تجزیه و تحلیل می نماییم .

نمونه : 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


بازخورد معلم :

o       صد آفرین نور چشمم . 15/8/88

o       صد آفرین دختر نازم . 26/7/88

o       بسیار عالی نوشته ای مهربان . 15/7/88

تجزیه و تحلیل این بازخورد :

 

چنانکه در این چهار نمونه  که از دفتر یک دانش آموز انتخاب گردیده،  می بینیم  دانش آموز به زعم معلم، انتظارات او را  پاسخ گو بوده  است  . در این حالت معلم با درج تاریخ و بازخورد ی کتبی و نگاره ای ،رضایت خود را  از او بیان داشته ؛گرچه در جای خود خوب است به ویژه اینکه در پایه اول که دانش آموز هنوز نمی تواند بخواند  ، لیکن از آنجا که همکاران ،به کرات در جلسات کارگاهی از کمبود وقت و تراکم کالبدی بالای کلاس و .... شکایت دارند سوال این است که آیا نیازی به ترسیم نگاره های چتر و درخت و حیوان و آدمک  و... است ؟ آیا این نگاره ها خلاقانه و متنوع و متناسب با ویژگی های  شخصیتی و تفاوت های فردی دانش آموزان ترسیم می شود ؟

  شاید اگر موردی و با توجه به جغرافیای شخصیتی دانش آموزان ، نگاره ای ترسیم یا الطاق گردد ، مناسب باشد، اما این شیوه از بازخورد به دلیل زمان بر بودن آن و...، به شکل عام توصیه نمی شود .

مهمتر اینکه آیا دانش آموزی که هنوز خواندن و نوشتن را نمی داند و تا پایان پایه اول و بعد از یک سال آموزش تازه عدد 99 را می شناسد فکر می کنید  معنا و مفهوم  صد را می فهمد ؟؟!! آیا این بازخورد ساده و قابل فهم  می باشد ؟ به طور حتم پاسخ منفی است  .

بازخورد های پیشنهادی عبارتند از :

 

آفرین پسر / دختر گلم،  بسیار زیبا نوشته اید .

یا

دست پسر / دختر عزیزم درد نکند که این همه قشنگ و زیبا نوشته است .یا

 

 

.

 

 


نمونه : 2

 

بازخورد معلم :  

آفرین گلم اما دقت کم  می کنی و در نوشتن  ترس و دلهره دارد و اعتماد به نفس او ضعیف است لطفا بیشتر کار شود تا قوی گردد  متشکرم بقیه را با تاکید نوشته

 نکته ی جالب  :

کل دیکته دانش آموز 24 کلمه است  و کل بازخورد معلم با حروف ربط و ... 33 کلمه ! 

 

تجزیه و تحلیل این بازخورد : 33

 گرچه معلم خود نیز نمی داند که به چه کسی بازخورد می دهد به دو فعل می کنی  و دارد در این عبارت دقت کنید . «

آفرین گلم اما دقت کم  می کنی و در نوشتن  ترس و دلهره دارد »

 از طرفی جالب است  که به زعم معلم بی دقتی دانش آموز  و حاکمیت ترس و دلهره  و ضعف اعتماد به نفس او سبب گردیده تا  در  نوشتن : « آمد ، سبد ،با ، ادب و بود   دچار مشکل شود . !!!! » 

چرا چنین قضاوتی صورت گرفته است  ؟ پیامدهای ترس و دلهره چگونه است ؟ اعتماد به نفس به تعبیر معلم  ضعیف  چه نقشی در ایجاد این نرسیدن ها دارد ؟  این بازخورد در گروه بازخورهاي غير مجاز قرار دارد .

 راستی قوت های دانش آموز کدام ها هستند و  ضعف های او  در چیست ؟

 

بازخورد های پیشنهادی عبارتند از :

 

 


نمونه[1]: 3

 

 

بازخورد معلم :

               همیشه دقت  . 24/8/88

تجزیه و تحلیل این بازخورد :

تشخیص  معلم این بوده که دانش آموز  دقت نداشته  اما سوال این است که دقت در چه چیزی ؟

در حالی که در این نمونه کار هر دو غلط یعنی جا انداختن  ( را )  و ناقص نوشتن ( داریم ) مربوط به ضعف حافظه ی شنیداری است.

بنا براین باید در این زمینه معلم گرامی تمرین مناسب طراحی کند .

فرضا یک تمرین مناسب می تواند این باشد که دو یا سه کلمه را تکرار کنیم و دانش آموز آن را بنویسد ، البته بهتر است از کلمات ساده شروع کرده و در صورت پیشرفت بر تعداد کلمات و یا پیچیدگی آن به مرور بیافزاییم.

معلمان گرامی به خوبی می دانند که به تعداد معلمان راه حل برای برطرف کردن مشکل وجود دارد.

 

 

 

 

نمونه : 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


بازخورد معلم :

  پسرم املای خیلی خوبی نوشتی ولی بی سلیقه اگر می خواهی زیبا بنویسی به یاد داشته باش که : 1- نشانه های یک کلمه نزدیک هم

2- بین کلمات فاصله مناسب بگذار 3- خط زمینه را رعایت را راعایت کن  4- با حوصله و تمیز بنویس  5 – نشانه هایی که به هم می چسبند را یکسره تا آخر بنویس و بعد  علامت ها و نقطه ها  را بنویس .

7/9/88

تجزیه و تحلیل این بازخورد :

به عنوان مثال بازخورد مناسبی است چرا که برای بر طرف شدن ایرادها راه حل های مناسبی را معلم مربوطه ارائه داده است .

هر چند که کلماتی چون بی حوصله و ...... چندان کار آمد نیست.

و یا منظور از تمیز به درستی مشخص نیست.

البته اشاره هایی شده است بر این که روی خط بنویس و می توان از موارد تمیز نوشتن بر شمرده شود .

و اما برای بازخورد بند 5 که بازخورد مناسبی است تکلیف تعیین نشده است. به عبارتی درد را تشخیص داده ایم اما برای رفع آن نسخه ی مناسب ننوشته ایم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه : 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


بازخورد معلم :

   پسر خوب خیلی بی حوصله املا نوشتی .

19/4/88

 

 

 

تجزیه و تحلیل این بازخورد :

 

به نوشتن دانش آموزان در سطر چهارم همچنین نوشتن بعضی سطر ششم

نوشتن کثیف و آسان در سطر نهم به خوبی توجه کنید.

 غالب غلط های املایی مربوط به ضعف در حافظه دیداری ، مربوط به تشخیص نشانه های چند شکلی و یک صدایی است .

 برای چنین املایی بازخورد : خیلی بی حوصله نوشتی ، چندان مفید فایده نیست . هر چند که به طور کلی چنین بازخوردی مناسب نیست . اگر دقت کنید بسیاری از واژه ها را درست نوشته و در بازخورد مورد توجه قرار نگرفته است و به عبارتی نیمه ی پر لیوان را ندیده ایم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نمونه : 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازخورد معلم :

  پسر گلم ازاین همه تلاش سپاسگزارم .

آقا مهدی در صدا کشی و پشت سر هم گفتن صداهای یک کلمه باید بیشتر تلاش کند . در شناخت صداها و ترکیب مشکلی ندارد .

                                                                3/10 / 88

تجزیه و تحلیل این بازخورد :

به این بازخورد توجه کنید. باز خورد مناسبی است، چرا که مشکل تشخیص داده شده است و راه حل هم توسط معلم مربوطه ارائه شده است

.فقط کافی بود تمرین مشخص تری به عنوان تکلیف ارائه می شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه : 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


بازخورد معلم :

خیلی خوبه ولی یک کوچولو بیشتر دقت کن

24/12/87

 

تجزیه و تحلیل این بازخورد :

   بازخورد باید بیشتر کار کنید ، برای اولیا روشن نیست . شاید حتی برای دانش آموز هم روشن نباشد که باید به درستی چه کاری انجام دهد.

در این بازخورد تکلیف نوشتن دلپذیر به صورت دلپزیر مشخص نشده است .

همچنان لزت و گزشته نیز به همین ترتیب.

برای نقاشی هم که تشدید ندارد به همین صورت است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه :7

بازخورد معلم :

قشنگ نوشتی و ناز

هزار آفرین

همه را به درستی نوشتی   4/9/ 88

 

 

 

تجزیه و تحلیل این بازخورد :

 

از آن جایی که دانش آموز با  در این نمونه انتظارات معلم خود را پاسخگو بوده  او  با نوشتن بازخوردی تشویق آمیز   عملکرد وی را تایید نموده. . در سطر اول  زیبا نوشتن  تقویت شده و در سطر پایانی  درست نوشتن   و این یک بازخود کامل است گرچه متناسب با سطح فرهنگ ، گنجینه واژگان دانش آموز ، جایگاه اجتماعی خانواده وی و... این دست بازخورد متفاوت خواهد بود یعنی در شرایط مساوی که دو دانش آموز یک عملکرد مثل نمونه  7 را  ارائه داشته اند دو بازخورد متفاوت درج خواهد شد  و این یعنی توجه به اصل دانش آموز محوری .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه : 8

 

 

 


بازخورد معلم :

تجزیه و تحلیل این بازخورد :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازخورد معلم :خ  خ 

صد آفرین کودک با هوشم

27/8 /

 

تجزیه و تحلیل این بازخورد :

     خ خ به احتمال قوی یعنی « خیلی خوب » که بازخوردی رتبه ای و کلی است  و صد افرین   نیز پیداست در شرایطی که دانش آموز در درس ریاضی مفهوم کوچک و بزرگ 3 و 4 را  هنوز نفهمیده  هرگز نخواهد فهمید صد  بار آفرین چه قدر است !  جالب این که دانش آموز سوال اخر را غلط نوشته یعنی نوشته 3 و 3  و 2 و 3 که با توجه به شکل  جواب درست نداده  و حتی مفهوم برزگ و کوچک را نیز نیاموخته لیکن معلم آن را ندید ه و خ خ  درج کرده!!!! . این بازخورد را وقتی پدر و مادر و دیگران ببینند  در خصوص معلم چه قضاوتی خواهند داشت ؟

 

چه موقعیتی قرار دارد و نیازمند انجام  چه فعاليت‌هايي می باشد تا انتظارات آموزشي را محقق گرداند

 

 

 

 

 

 

 

نمونه :9

 

بازخورد معلم :

 

 

 

تجزیه و تحلیل این بازخورد :

 

 

 

 

 

 

نمونه : 10

 

بازخورد معلم :

تجزیه و تحلیل این بازخورد :

 

 

 

 

 

 

 

نمونه :11

بازخورد معلم :

تجزیه و تحلیل این بازخورد :

 

 

چه موقعیتی قرار دارد و نیازمند انجام  چه فعاليت‌هايي می باشد تا انتظارات آموزشي را محقق گرداند

 

 

 

 

منابع :

براون ، سالی ( 1386) . فنون تدریس مژثر . ترجمه کورش فتحی واجارگاه .  تهران ناشر : آییژ .

 

مقدمه :

گزارش پيشرفت تحصيلي كه در ايران  برخلاف بسیاری از کشورها[2]  ،تاكنون تحت عنوان كارنامه شناخته شده است با توجه به رويكردهاي حاكم بر نظام ارزشيابي، اهداف، روش‌ها و ... به شكل‌هاي مختلف ارائه شده . ليكن در برگيرنده تمامي فعالیت های دانش آموزان و البوم نمايش پيشرفت  ابعاد شخصيتي آنها نبوده است

مهم اين است كه با توسعه فضاهاي آموزشي نه تنها شكل و شيوه گزارش عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان دستخوش تغيير و دگرگوني شده است بلكه اهدافي كه اين گزارش‌ها تعقيب مي‌نمايد نيز تغيير كرده است. در گذشته گزارش عمدتاً براي اتخاذ تصميم درخصوص ارتقاء يا عدم ارتقاء دانش‌آموز به پايه بالاتر بود و كمتر نشاني از يك بازخورد مؤثر و هدايت كننده داشت ولي در حال حاضر معلم بايد با مشاركت اولياء  و دانش‌آموز و با بهره‌گيري از روش‌ها و ابزارهاي سنجش و ارزشيابي، اطلاعات، اسناد و مداركي را در طول فرايند ياددهي- يادگيري جمع‌آوري نموده، نتايج آن را گزارش نمايد.

هدف از ارايه اين گزارش نيز بهبود عملكرد و كمك به ارتقاء سطح پيشرفت دانش‌آموز مي‌باشد ضمن اينكه با ارايه آن از دستيابي به اهداف و انتظارات آموزشي و تربيتي دوره اطمينان حاصل مي‌شود.

در ادامه ضمن ارائه آموزش چگونگی تکمیل گزارش پيشرفت تحصيلي  توضیحات لازم نیز ارائه می گردد .

اميد این اثر  بتواند دغدغه های احتمالی همکاران عزیر را  در خصوص چگونگی تنظیم گزارش پيشرفت تحصيلي  کاهش دهد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] - نمونه های 2 تا 6 از اسلاید ساسان زرانی تنکابنی

 

 

  انتخاب شده است .   

 

 - [2]

+ نوشته شده توسط رجبعلي در پنجشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۸۹ و ساعت 22:37 |